Thông tin sản phẩm

Cửa phòng mổ HDS316

Loại cửa : Cửa tự động

Loại cảm biến : Cảm biến hồng ngoại, cảm biến tay, cảm biến chân..

CỬA PHÒNG MỔ HDS316

Tìm hiểu thêm
Tư vấn sản phẩm
Tư vấn sản phẩm